Zionisme als modderwerpen ( FR/NL )

 

Zionisme als modderwerpen

van Eric Hulsens

Traduction de l’ article en français en dessous.

DeWereldMorgen.be -

 

Viviane Teitelbaum , MR-politica, heeft via een open brief druk uitgeoefend op de rector van de ULB om krachtig te reageren tegen de protestactie Burqa Pride van 7 februari. (1) Die actie was gericht tegen het kritiekloos promoten van de  essayiste Caroline Fourest, omstreden vanwege haar islamofobie en haar dubieuze werkwijze. Teitelbaum viseert in haar brief op de eerste plaats Souhail Chichah, het boegbeeld van de actie. Maar ze attaqueert ook Nordine Saïdi van de jonge politieke partij Egalité in Brussel, die aan de actie meedeed. Het loont de moeite om de retoriek van Teitelbaum eens van dichterbij te bekijken: hier zie je het zionisme in morele staat van ontsporing.

Ontslaan!

Teitelbaum is een oud-studente van de ULB, en zij is lid van de oudstudentenvereniging UAE die het ‘debat’ mee organiseerde. Zij is ook gewezen voorzitter van het  Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB), een functie die nu bekleed wordt door de ULB-professor Sosnowski, waarover ik het al eerder gehad heb. (Zie BoerkaBlaBla: Rebellie op de ULB)

Zowel Teitelbaum als Sosnowski zijn voor de agressieve aanpak van mensen die hen hinderen: meteen het ontslag eisen van personen die iets over joden durven te zeggen dat hen niet zint, of die niet meteen plooien voor de visie die zij hebben. Denk aan Karel de Gucht of Edouard Delruelle. (2)

Egalité is een nog piepjonge politieke partij in Brussel die vooral jongeren aanspreekt en het verrassend goed deed bij de verkiezingen in 2010. Haar programma is uitgesproken democratisch, en bovendien nadrukkelijk pro-Palestijns. (3) Zij wil de regio Brussel-hoofdstad doen jumeleren met de Gazastrook. Een duidelijk statement.

De ULB heeft traditioneel een flink aandeel van joodse intellectuelen en het zionisme en de vrijmetselarij zijn er sterk ingeplant. De universiteit bevindt zich in een stad waarvan  de bevolking een groot en groeiend percentage Arabische of islamitische personen telt, waarvan er wel een aantal de weg naar de universiteit vinden, om er te studeren of te debatteren.

Dat levert een dubbele tegenstelling op. Die tussen de laïciteit (in de aan de ULB dominante interpretatie) en de moslims. En die tussen de zionistisch georiënteerde en de pro-Palestijnse academici, studenten en bezoekers.  Die tegenstellingen leiden tot  voortdurende conflicten over en tijdens de activiteiten die aan de universiteit georganiseerd worden, en binnenskamers ook tot ideologisch gelobby over vakken en benoemingen . Maar  ontegensprekelijk kent de ULB een levendige debatcultuur, ook al hoor je  wel eens gefluit of boegeroep en wordt er geïnterrumpeerd en herrie geschopt. (4)

Als globale context voor de interventie van Teitelbaum moet je dus een universiteit zien met een witte top, waarin het zionisme sterk vertegenwoordigd is, een aantal niet-witte academici die soms ook dissidente ideeën hebben, zoals Sohail Abdellah (C.), maar ook witte academici met eigen kritische, vaak non-conformistische of dissidente standpunten, en een studentenpopulatie die al lang niet meer homogeen wit is.

De opkomende minderheid en de dissidenten vechten voor hun standpunten tegen de dominante meerderheid, die zichzelf graag ziet als de belichaming van de democratie en het vrije onderzoek. Maar dat zijn termen die al te gauw gebruikt worden om de ideologische en professionele dominantie van een bepaalde strekking te maskeren.

Zo is de ULB een vuurwerkfabriek. De lont is aan mevrouw Teitelbaum:

Monsieur le Recteur: le mal est là!

De open brief richt zich op ‘le mal’, het kwaad, de ziekte. Dat is een metafoor met vergaande implicaties: hier moet je bestrijden en uitroeien. Een diagnose is niet meer nodig, die wordt voorondersteld, het gaat er alleen nog maar om in actie te komen, en krachtig!

Comme de nombreux démocrates…

De briefschrijfster stelt zich voor als democrate. Wat democratie voor haar inhoudt en waarom zij zich als democratisch beschouwt, verdient geen toelichting. Zij staat gewoon aan de goeie kant. (5)

un chercheur (…) utilisant des méthodes fascistes

Tegenover de democraten staat de onderzoeker Chichah, die, als hij al geen fascist is, dan toch de methodes van dergelijke mensen gebruikt. (Zoals iedereen weet staan fascisten bekend om hun ludieke, geweldloze acties, boe roepen en zo.)

la résistance chaque fois que la démocratie et les droits fondamentaux étaient menacés…

De briefschrijfster richt zich tot de rector als erfgenaam van de eerbiedwaardige traditie van verzet tegen het fascisme van de ULB, die in 1941 zelf de deuren sloot om niet met de Duitsers te moeten collaboreren.  (Men herinnert zich dat een aantal prominente academici van de ULB in het verzet gingen, sommigen werden gefusilleerd door de Duitse bezetter.)

Met een beroep op deze traditie van verdediging van de democratie en van de grondrechten wordt de rector aangemaand om te reageren tegen de bescheiden geweldloze actie van Chichah en zijn achterban: ‘Vandaag niet reageren, dat is zich onderwerpen aan de krachten die extreem-rechts, het racisme en het antisemitisme banaliseren, die de democratie ridiculiseren en haar dus in gevaar brengen.’

Hoe de actievoerders van 7 februari extreem-rechts, het racisme of het antisemitisme zouden gebanaliseerd hebben, is niet duidelijk. Dat was niet eens aan de orde. Een wilde beschuldiging, met een gemeen kantje: racisme en antisemitisme kunnen immers door de wet bestraft worden.  Er wordt niet gezegd dat de geviseerden racisten of antisemieten zijn, maar ze worden er wel mee in verband gebracht, door de suggestie dat ze die zaken niet erg vinden, banaliseren. En hoe zouden die personen de democratie in gevaar gebracht hebben?

De verwijzing naar het verzet van de ULB (en de bedekte verwijzing naar het Verzet van ULB-ers tijdens de bezetting) loopt parallel met de retoriek van extreem-rechts in Frankrijk. Daar worden moslims en Arabieren bestempeld als een bezettende macht waartegen de autochtone Fransen aan ‘résistance’ moeten doen, inclusief het opbouwen van verzetscellen naar het voorbeeld van de ondergrondse weerstand tijdens WOII.

Dit ideologische manoeuvre stelt moslims, Arabieren, Turken… gelijk aan de Duitse fascisten: vreemde bezetters zonder respect voor de democratie. Dat is lasterlijk, maar het is natuurlijk ook onlogisch: een kwetsbare minderheid wordt ervan beschuldigd een gewelddadige, onderdrukkende meerderheid te zijn. Maar de retorische kunstgrepen dienen juist om het onlogische te verdoezelen door emotionele reacties op te roepen en de haat van de bevolking te sturen en te richten tegen ‘inwijkelingen’,  ook die van de zoveelste generatie.

en rupture totale avec les valeurs de l’université

Het gaat erom Chichah uit te sluiten. Hij wordt – zonder enig bewijs of argument – ervan beschuldigd fascistische methoden te gebruiken en aan te zetten tot haat. Daarmee is hij buiten de democratische en kritische traditie van de ULB gepositioneerd: hij hoort er niet thuis. (De noodzaak van zijn ontslag is geïmpliceerd.)

bafouer les droits des femmes par l’incitation à la haine

Teitelbaum vindt Fourest ‘een onafhankelijke, moedige journaliste,  die strijdt tegen het racisme, de religieuze integristische stromingen en extreem-rechts’ en een ‘feministe’. Dat is een visie die velen niet delen.  Volgens Teitelbaum werd Fourest op 7 februari gediskwalificeerd door seksistische en homofobe uitspraken, wat niet acceptabel is.

Seksistische en homofobe uitspraken zijn uiteraard niet acceptabel. Maar de actie van 7 februari was niet gericht tegen  Fourest  als vrouw, noch tegen haar erotische interesses, maar tegen haar onwetenschappelijkheid en haar islamofobie.

Door het mikpunt van de actie te herformuleren tot iets anders, wat in de sfeer van de discriminatie ligt en strafbaar is, wordt de kern van de zaak verdoezeld en de actie gecriminaliseerd.  In dezelfde lijn ligt de herinterpretatie van de kritiek op Fourests optreden, standpunten en publicaties als ‘aansporing tot haat’, ook een strafbaar feit.

Tout est permis, il suffit d’oser

Deze ‘aansporing tot haat’ niet ‘aanklagen, niet veroordelen’ zou een signaal zijn voor de aanhangers van Souhail Chichah en Nordine Saïdi dat ‘alles toegelaten is, als je maar durft’. De totale immoraliteit dus. En dan wordt Teitelbaum opeens concreet, voor het eerst: ‘En dat kan ik niet toestaan. Onze kinderen zouden van dan af in gevaar zijn. Zoals die homo’s die men ‘op hun smoel slaat’, ongestraft. Zoals de kleine Océane, met geweld aangepakt, en nog steeds fysiek bedreigd, nog steeds behandeld als ‘vuile jodin’.

We zijn hier heel ver weg van de discussie over de wetenschappelijkheid van Fourests oeuvre. Uiteraard is het in elkaar slaan van homo’s of van meisjes omdat ze joods en rijk zijn volstrekt onaanvaardbaar – maar hebben de genoemde personen daartoe ooit opgeroepen of het verdedigd? Ook hier weer zware aantijgingen van crimineel gedrag dat niet bewezen wordt, maar gesuggereerd. Ook hier weer geen woord over de feitelijke actie, waarbij de actievoerders zich niet van geweld bedienden en zeer beheerst optraden.

Kleine handleiding voor zionistisch ‘debatteren’ à la Teitelbaum

Het valt niet moeilijk uit de brief van Teitelbaum een handleiding voor zionistisch debatteren af te leiden. Ik zet de zaken even op een rijtje:

1. Noem jezelf democraat en zeg of suggereer dat de tegenpartij fascistisch is. (Het wat en waarom vooral niet uitleggen!)

2. Stel jezelf voor als de verlichte verdediger/ster van vrouwen en holebi’s, maar associeer de tegenpartij met extreem-rechts, vrouwendiscriminatie, homofobie, integrisme, obscurantisme… (Probeer vooral niet iets te bewijzen, het lanceren van de tweedeling volstaat!)

3. Diaboliseren en diskwalificeren! Zeg dat de tegenstander het kwaad vertegenwoordigt. Met het kwaad is elke discussie uitgesloten, luisteren hoeft niet meer, argumenten doen er niet meer toe. Zo kan je vanuit een comfortabele positie het debat afvoeren en vervangen door de eis tot optreden tegen of uitroeien van het kwaad. Veel intellectueel werk gespaard!

4. Criminaliseer! Beschuldig de tegenstander rechtstreeks of zijdelings van strafbare feiten: racistische, antisemitische, negationistische, seksistische of homofobe uitspraken. Zeker ook aansporing tot haat. Stel antizionisme gelijk aan antisemitisme, dan is het ook strafbaar! (6) (Geef liever geen voorbeelden, want dan start er discussie en moet er geargumenteerd worden.)

5. Draai de zaken om en creëer uitsluiting. Als mensen kritiek hebben op ondemocratische of discriminerende feiten of standpunten, zeg dan dat die mensen tegen de democratie zijn, tegen ‘onze’ waarden, zoals vrije meningsuiting of vrij wetenschappelijk onderzoek.  Plaats ze buiten ‘onze’ cultuur, die van ‘onze’ universiteit, die van ‘onze’ samenleving.

6. Sleur er alles bij wat kan dienen om de tegenstander in diskrediet te brengen! Wie kritiek heeft op islamofobie stel je best meteen verantwoordelijk voor het in elkaar slaan van homo’s of joodse meisjes.

7. Intimideer!  Eis officiële en publieke veroordelingen, eis of suggereer dat de tegenstander moet worden ontslagen. (Het gaat er niet om met de tegenpartij te debatteren, dat vooral niet! Maak ze monddood, schakel ze uit!)

(1) Zie http://www.vitelu.be/?p=1229 op 10 februari 2012.

(2) Zie http://www.dewereldmorgen.be/blogs/eric-hulsens/2012/02/10/boerkablabla-rebellie-op-de-ulb  en  http://www.vitelu.be/?p=1198 : DESTEXHE et TEITELBAUM demandent la démission d’Edouard Delruelle

(3) Zie http://www.egalite.be/?page_id=4

(4) Lees bv. over de verstoring van een uiteenzetting van Souhail Chichah door Viviane Teitelboom en Prof. Sosnowski: ‘Zodra hij hij met zijn verhaal over Israël begon, ontketende hij de hysterie van de zionisten die in de zaal aanwezig waren. Geleid door Maurice Sosnowski, de voorzitter van de CCOJB en de regionale députée Viviane Teitelbaum (MR), saboteerden die heftig het debat met beledigingen, geroep (…)’
http://www.alterinfo.net/Cabale-sioniste-contre-Souhail-Chichah-Par-Olivier-Mukuna_a50721.html  .   en integrale opname van de avond is te zien op http://blip.tv/sidimedia 

(5) Het is leuk om te lezen hoe Teitelbaum zichzelf voorstelt: ‘Ik heb (…) ervoor gekozen de democratie als waarde van de toekomst te identificeren…  Ik heb altijd humanitaire ideeën en tolerantie verdedigd. Ik heb altijd gestreden voor het respect voor de ander en voor zijn anders-zijn en ook voor een solidaire samenleving.’ http://www.vivianeteitelbaum.be/

(6) ‘Voor mij zijn antisemitisme en antizionisme geen opinies, geen voorwerp van debat, het gaat om een delict en dat moet bestraft worden!’ verklaarde Teitelboom voor de camera’s: http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/491459/dieudonne-paiera-cher-son-spectacle.html#video

Source

Traduction de l’ article en français

Le sionisme qui dénigre

(modderwerpen : littéralement jeter de la boue, merde=dénigre)

Par Eric HulsensViviane Teitelbaum, politicienne du MR a, par le biais d’une lettre ouverte, fait pression sur le recteur de l’ULB pour réagir sévèrement contre l’action de protestation Burqa Pride du 7 février. (1) Cette action a été menée contre la promotion sans critique de Caroline Fourest, due à son islamophobie et à ses methodes douteuses. Dans sa letter, Teitelbaum vise en premier lieu Souhail Chichah, bourreau de cette action. Mais elle attaque également Nordine Saidi du jeune parti politique Egalité à Bruxelles,  qui faisait partie de l’action. Cela vaut la peine de analyser de plus près la rhétorique de Teitelbaum: ici on voit le déraillement du sionisme dans le sens moral.

Renvoie !

Teitelbaum est une ancienne étudiante de l’ULB, et fait partie du comité des anciens étudiants le UAE qui aidé a organisé le ‘débat’. Elle est également l’ancienne présidente du Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB), une fonction qu’exerce aujourd’hui le professeur Sosnowski de l’ULB.  (voir aussi dans article BoerkaBlaBla: Rebellie op de ULB)

Aussi bien Teitelbaum que Sosnowski souhaitent une approche agréssive sur les personnes qui ont empêché le débat: le renvoi immédiat des personnes qui osent dire des choses qui ne leur plaient pas concernant les juifs, et qui ne se plient pas aux mêmes visions qu’eux. Pensez aussi à Karel de Gucht ou Edouard Delruelle.(2)

Egalité n’est encore qu’un tout petit parti politique à Bruxelles qui s’adresse particulièrement aux jeunes et qui a eu de surprenants bons résultats aux elections 2010. Son programme est démocratique, et est très visiblement pro-Palestinien. (3) Ce parti veut accoupler Bruxelles-Capitale avec la Bande de Gaza. Un énoncé clair!

L’ULB a traditionnellement un grand nombre d’intellectuels juifs et le sionisme et la franc-maçonnerie y est fortement implanté. L’université se situe dans une ville qui compte un large et grandissant pourcentage de la population Arabe et Musulmane, dont beaucoup prennent le chemin de l’université pour y étudier et débattre.

Ceci démontre une double contradiction. Contradiction entre la laïcité (avec l’interprétation dominante de l’ULB) et les musulmans. Ainsi que la contradiction entre les sionistes et les académiciens, étudiants et visiteurs pro-Palestiniens. Ces contradictions causent souvent des conflits concernant et durant les activités organisées au sein de l’ULB, et en interne également avec les lobbys idéologiques sur les cours et nominations. Mais l’ULB a indéniablement une culture de débat très vivante, meme si de temps en temps on entends des sifflements et des ‘bouh’ et qu’il y ai interruption. (4)

Dans un context global à l’intervention de Teitelbaum, vous devriez donc vior une université avec un top blanc, dans le quel le sionisme est fortement représenté, un certain nombre d’académiciens non-blancs qui parfois ont des idées rebelles, comme Souhail Chichah (C.), mais aussi des académiciens blancs avec leur propre esprit critique, avec souvent des points de vue non-conformistes et rebelles, et une population d’étudiants qui est déjà depuis longtemps plus blanche.

La minorité émergente et les rebelles se batten contre les points de vue de la majorité dominante, qui aime se considérer comme la reincarnation de la démocratie et de la liberté examen. Mais ce sont des termes déjà trop utilisés pour masquer la dominance professionnelle et idéologique.

 

L’ULB est donc une fabrique à feu d’artifice. La mèche est à Madame Teitelbaum:

Monsieur le Recteur: le mal est là!

La lettre ouverte se dirige vers ‘le mal’, la maladie. C’est une métaphore avec de profondes implications: ici vous devez combattre et éradiquer. Un diagnostic n’est plus nécessaire, il est déjà pré-supposé, il faut maintenant réagir, et sévèrement!

Comme de nombreux démocrates…

La rédactrice de cette lettre se présente comme démocrate. Ce que signifie la démocratie pour elle et pourquoi elle se considère démocrate, ne mérite aucune explication. Elle se situe tout simplement du bon côté. (5)

un chercheur (…) utilisant des méthodes fascists

En face des démocrates, se trouve le chercheur Souhail Chichah qui, n’est pas fasciste, mais utilise malgré tout les mêmes méthodes. (comme tout le monde le sait, les fascistes sont connus pour leurs actions ludiques et non-violentes, huer etc …)

la résistance chaque fois que la démocratie et les droits fondamentaux étaient menacés…

La rédactrice de la lettre, se présente au Recteur comme héritière des vénérables traditions de la résistance contre le fascism de l’ULB, qui a proprement fermé les portes en 1941 pour ne plus devoir collaborer avec les Allemands. (On se souvient du nombre d’académiciens proéminents de l’ULB qui ont résisté, certains ont été fusillé par les occupants allemands.)

S’appuyant sur cette tradition de défense des droits fondamentaux et de la démocratie, le Recteur est appelé à répondre contre l’action non-violente de Chichah et ses partisans: ‘Ne pas réagir aujourd’hui, c’est se soumettre aux forces de l’extrême droite, le racisme et banaliser l’anti-sémitisme, qui ridiculise la démocratie et qui donc la mets en danger.’

La manière avec laquelle les militants du 7 février ont banalisé l’extrême droite, le racisme et l’antisémitisme, n’est pas clair. Ces points n’ont même pas été discuté. Une grave accusation avec un petit côté ignoble: racisme et anti-sémitisme sont même puni par la Loi. Il n’a jamais été dit que les militants en question étaient racistes ni anti-sémistes, mais ils en sont quand-même été associé, dû au fait qu’ils ne trouvent pas ces choses graves, banaliser.

Et comment ces gens pouvaient-ils mettre en danger la démocratie?

La référence à la résistance de l’ULB (et la référence masque de la résistance des ULB-istes pendant l’occupation) est en parallèle avec la rhétorique de l’extrême droite de France, où les arabes et musulmans sont stigmatisés comme pouvoir occupant contre qui les français de souches devraient résister, sans compter la création des cellules de résistance en pregnant exemple à la résistance souterraine durant la Deuxième Guerre Mondiale.

Cette manoeuvre idéologique considèrent les musulmans, arabes, turques, … au même niveau que les fascistes allemands: des occupands étranges sans respect pour la démocratie. Ceci est d’une part diffamatoire mais bien naturellement pas logique: une minorité vulnérable est accusée d’être une majorité violente et suppressive. Les articifices rhétoriques servnt justement à obscurcir l’illogiqueen appellant aux réactions émotionnelles, et diriger la haine de la population sur les ‘immigrants’, ceux des anciennes générations également.

En rupture totale avec les valeurs de l’université

Il est question d’exclure Chichah. Il est accusé, sans aucune preuve ni argument, d’utiliser des méthodes fascistes et inciter à la haine. C’est ainsi qu’il est positionné en incoherence avec la tradition démocratique et critique: il ne corresponds pas dans la maison.

Bafouer les droits des femmes par l’incitation à la haine

Teitelbaum pense que Fourest est une journaliste indépendante et courageuse, qui se bats contre le racisme, les courants religieux extremists, l’extrême droite, et est féministe. Pas beaucoup sont d’accord avec cette vision. Selon Teitelbaum, Fourest a été, le 7 février, disqualifiée avec des propos sexistes et homophobes, ce qui est inacceptable.

Des déclarations sexistes et homophobes sont naturellement inacceptables.  Mais l’action du 7 février ne visait pas Fourest en tant que femme, ni même ses preferences sexuelles, mais elle visait plutôt ses déclarations peu scientifiques et son islamophobie.

En modifiant l’objectif de l’action (ce qui est un acte discriminatoire et  punissable), le centre de l’affaire est donc obsurci et l’action vue comme criminelle. La ré-intérprétation de la critique, point de vue et publications  sur Fourest  comme étant  une ‘incitation à la haine, est également un fait punissable.

Tout est permis, il suffit d’oser.

Ne pas condamner cette ‘incitation à la haine’, serait un signal pour les partisans de Souhail Chichah et Nordine Saïdi, que ‘tous est effectivement possible, s’il suffit d’oser.’ Immoralité totale donc. Et Teitelbaum serait d’un coup concrete: ‘Et je ne peux pas permettre cela. Nos enfants seront à partir de là, en danger. Comme ces homo’s quon tabassent, en toute impunité. Comme la petite Océane, viollemment attaquée, et toujours menacée physiquement, et insultée de sale juive.’

Nous sommes ici bien loin des oeuvres scientifiques de Fourest. Naturellement qu’il est inacceptable de tabasser des homo’s ou jeunes filles car elles sont juives et riches, mais est-ce que les personnes mentionnés ont un jour fait appel ou été défendu? Encore ici des lourdes charges de comportements criminels qui n’ont jamais été prouvés, mais bien suggérés. Aucun fait n’a été déclaré.

Petit guide des ‘débâts’ sionistes à la Teitelbaum

Il n’est pas difficile de déduire de la lettre de Teitelbaum, un manuel de débats sinonistes. Je mets les faits sur une rangée:

  1. Appelez-vous démocrates, et considérez la partie adverse comme fascistes. (Ne surtout jamais

Expliquer le pourquoi du comment)

  1. Présentez-vous comme le défendeur éclair des femmes, des gay’s, et associez la partie adverse avec l’extrême droite, discrimination des femmes, l’homophobie, l’intégrisme, obscurantisme,…

(N’essayez surtout pas de prouver quoi que ce soit)

  1. Diabolisez et disqualifies! Dites que la partie adverse représente le mal. Et qu’un conversation avec le mal est exclu, écouter et argumenter n’est plus nécessaire. C’est ainsi que vous pouvez, depuis une position confortable éviter tout débat, et remplacer par la demande de contre-attaquer, et eradication du mal. C’est ainsi que tout travail intellectual sera évité!
  1. Criminalisez! Accusez la partie adverse directement ou indirectement de faits punissables: de propos racistes, anti-sémites, négationistes, sexistes et homophobes! Surtout aussi inciter à la haine. (De preference, ne donnez pas d’exemples, parceque cela incitera à la discussion et il faudra argumenter)
  1. Tourner les choses, et créez l’exclusion! Si des personnes critiques des faits et points de vue pas démocratiques ou discriminatoires, dites que ces personnes sont contre la démocratie, contre ‘nos’ valeurs, contre la liberté d’expression et libre examen. Placez-les en dehors de ‘notre’ culture, culture de ‘notre’ université, celle de ‘notre’ société.
  1. Utilisez n’importe quoi pour discréditer la partie adverse! Ceux qui critiques l’islamophobie doivent être rendu responsables du tabassage d’homo’s  ou de filles juives.
  1. Intimidez! Exigez une condemnation publique, exiger que l’adversaire doit être renvoyé! (Il n’est pas question de débattre avec la partie adverse, surtout pas ça! Laissez-les bouche-bée, il faut les exclure!)

(1)    A Voir  http://www.vitelu.be/?p=1229 le 10 février 2012.

(2)    A Voir http://www.dewereldmorgen.be/blogs/eric-hulsens/2012/02/10/boerkablabla-rebellie-op-de-ulb en http://www.vitelu.be/?p=1198 : DESTEXHE et TEITELBAUM demandent la démission d’Edouard Delruelle

(3)     A voir http://www.egalite.be/?page_id=4

(4)    Lisez par exemple la perturbation d’une présentation de Souhail Chichah par Viviane Teitelbaum et Prof. Sosnowski: ‘Une fois son histoire sur Israël a commence, une hystérie s’est déclenchée par les sionistes présents ce soir-là. Dirigé par Maurice Sosnowski, le président de la CCOBJ, et la députée générale Viviane Teitelbaum (MR), ont violemment saboté le débat, avec insultes et cries,

http://www.alterinfo.net/Cabale-sioniste-contre-Souhail-Chichah-Par-Olivier-Mukuna_a50721.html et enregistrement intégral de la soirée à voir sur http://blip.tv/sidimedia

(5)    C’est marrant de lire la manière dont se présente Madame Teitelbaum: ‘J’ai choisi (…) d’identifier la démocratie comme valeur de l’avenir… J’ai toujours défendu les idées et tolerances humanitaires. Je me suis toujours battue pour le respect pour l’autre, la différence et aussi pour une société solidaire. ’ http://www.vivianeteitelbaum.be/

 

Spread the love

Laisser un commentaire