Pour la régularisation immédiate et définitive de la famille Shawri

Pour que la famille de la petite Mawda puisse rester près du corps de leur enfant assassiné par la police belge !

Wij eisen dat de ouders en het broertje van Mawda dicht bij de begraafplaats van hun kind kunnen blijven !

The family of Mawda must be allowed to stay in the country where their
child, who was killed by the Belgian police, was buried!

_________________________________________________________________

عريضة من أجل منح أوراق الإقامة البلجيكية لعائلة مودة حيث قتلت على يد الشرطة المحلية وسيوارى جثمانها الثرى يوم الأربعاء.

Pour que la famille de la petite Mawda puisse rester près du corps de leur enfant assassiné par la police belge !

Jeudi 17 mai 2018, Mawda Shawri, une petite fille née en Allemagne de parents fuyant le Kurdistan irakien pour rejoindre l’Angleterre, a été tuée par la police belge. L’enfant a reçu une balle dans la tête après que la police ait ouvert le feu sur une camionnette transportant des migrants près de Mons. Cet homicide est la conséquence de la répression des migrants « sans-papiers » organisée par le gouvernement actuel qui force les personnes qui fuient la guerre, la pauvreté et la répression à devoir prendre toujours plus de risques pour échapper aux forces de l’ordre et ainsi espérer construire un avenir de l’autre côté de la Manche. Depuis, la famille Shawri a reçu un ordre de quitter le territoire ce qui fait qu’après l’enterrement de leur enfant, les parents devraient choisir entre poursuivre clandestinement leur route vers l’Angleterre, tenter d’introduire une demande d’asile chez nous qui n’a quasiment aucune chance d’aboutir ou accepter un rapatriement volontaire vers l’Irak. De leur côté, les parents de Mawda demandent de postposer l’enterrement prévu ce mercredi pour que puisse avoir lieu une enquête parlementaire indépendante et qu’ils puissent ainsi avoir l’occasion de défendre les intérêts de leur fille dans cette enquête.

Un droit de séjour pour la famille

Concrètement, la famille Shawri ne peut ni abandonner le corps de Mawda dans un cimetière belge et « continuer la route » ni rester en Belgique. Le président du CPAS de Mons où était logée la famille Shawri déclare que l’ « on se trouve donc dans une situation humanitaire d’urgence ». Face à un gouvernement qui n’entend que la raison juridique nous rappelons que, en principe, toute demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois doit être faite à l’étranger, auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine de la personne qui fait la demande. Toutefois l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à éloignement des étrangers prévoit une dérogation à cette règle procédurale permettant, dans certaines circonstances, d’introduire la demande en Belgique lorsqu’une personne s’y trouve déjà, souvent en séjour précaire ou illégal. Si la personne séjourne déjà en Belgique et qu’il lui est impossible ou très difficile de retourner dans son pays d’origine, elle peut introduire sa demande en Belgique pour circonstances exceptionnelles. Nous nous trouvons clairement dans une situation de ce type. C’est pourquoi nous exigeons du Premier Ministre qu’il accorde dans les plus brefs délais un droit de séjour à la famille Shawri pour raison humanitaire. « seule une régularisation immédiate, non liée à la suite d’une procédure judiciaire ou administrative, permettra aux parents de suivre l’enquête (…) et d’envisager leur deuil dignement » (Communiqué du Ciré, 23/05/2018). Ce droit de séjour permettrait également, selon le souhait de la famille, que la justice puisse être rendue à Mawda via une enquête parlementaire indépendante.

Signer

Donderdag 17 mei 2018 werd Mawda Shawri, geboren in Duitsland, gedood door de Belgische politie, terwijl ze samen met haar ouders en haar broertje Irakees Koerdistan ontvluchtte in de hoop een menswaardig leven te kunnen opbouwen in het Verenigd Koninkrijk. Doordat de politie het vuur had geopend op een bestelwagen met vluchtelingen stierf Mawda ten gevolge van een kogel in het hoofd.
Deze moord is het rechtstreekse gevolg van het repressieve beleid van de huidige regering ten aanzien van niet geregistreerde vluchtelingen waarbij mensen die oorlog, armoede en repressie ontvluchten steeds grotere risico’s moeten nemen om te ontsnappen aan de klopjacht van de politie. Vervolgens heeft de familie Shawri het bevel gekregen om het grondgebied te verlaten, wat betekent dat de ouders na de begrafenis van hun kind moeten kiezen tussen clandestien proberen doorreizen naar Engeland, in België alsnog proberen asiel aan te vragen met een zeer lage kans op slagen of hun repatriëring naar Irak te aanvaarden. Van hun kant, de ouders van Mawda wensen in belgie te blijven, dicht bij het lichaam van hun dochter. Tevens vragen de ouders dat een ernstig onafhankelijk onderzoek wordt gevoerd zodat de waarheid over de moord op hun dochtertje aan het licht kan kome

Een verblijfsrecht voor het gezin

De familie Shawri kan niet zomaar het lichaam van Mawda op een Belgische begraafplaats achterlaten. Volgens de voorzitter van het OCMW van Mons, waar de familie Shawri momenteel is gehuisvest, bevinden we ons in een “humanitaire noodsituatie”. 
Geconfronteerd met een regering die zich graag verschuilt achter juridische regels, herinneren wij graag aan Artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Dit artikel voorziet immers in de mogelijkheid om van de gebruikelijke procedure (dat een aanvraag voor een verblijfsvergunning van langer dan drie maanden moet worden aangevraagd in het land van herkomst) af te wijken. Indien een persoon reeds in België verblijft en het onmogelijk of zeer moeilijk is om naar zijn land van herkomst terug te keren, kan hij in België een aanvraag indienen voor buitengewone omstandigheden. 
Volgens ons is dit hier duidelijk het geval.

Daarom eisen we dat de eerste minister zo snel mogelijk het recht op verblijf verleent aan de familie Shawri om humanitaire redenen. « Alleen onmiddellijke regularisatie, los van de voortzetting van een gerechtelijke of administratieve procedure, zal de ouders in staat stellen het onderzoek te volgen (…) en hun rouw waardig te kunnen beleven » (Persconferentie van Ciré, 23/05/2018). Dit verblijfsrecht stelt de ouders tevens in de mogelijkheid een onafhankelijk parlementair onderzoek aan te vragen zodat gerechtigheid voor Mawda kan geschieden.

__________________________________________Signer_______________________

On Thursday 17 May 2018, Mawda Shawri was killed by the Belgian police.The young child was born in Germany to parents who were fleeing Iraqi Kurdistan in the hope of reaching England. She was struck in the head by a bullet when the police opened fire on a van transporting migrants near the town of Mons in Belgium. Her death was a direct consequence of the repressive policy towards « undocumented » migrants that has been adopted by the current government. As a result, people who are fleeing war, poverty and oppression are forced to take ever greater risks in order to avoid the Belgian security forces, in the hope of rebuilding their lives on the other side of the Channel. Following Mawda’s death, the Shawri family has received a legal order to quit Belgian territory. As a result, after burying their daughter, the parents will have the choice between continuing to try and make their way to England clandestinely, introducing an application for asylum in Belgium which is almost certain to be rejected, or agreeing to their voluntary repatriation to Iraq.
Mawda’s parents have already asked that they be allowed to remain in Belgium so they can be near their daughter’s body. They also demanded a serious and independent inquiry to be opened in order to uncover the whole truth of how she came to be killed.

The Shawri family should be granted immediate and permanent residence

Practically speaking, the Shawri family can neither abandon its daughter’s remains in a Belgian cemetery and continue its journey, nor can it remain in Belgium. The president of the Mons Social Security office, which provided the Shawri’s with accommodation, stated that « their situation clearly constitutes a humanitarian emergency ». The Belgian government, however, is only interested in the letter of the
law. And it is true that, in theory, any application for more than three months’ residence in Belgium must be made through the Belgian consulate or diplomatic mission in the country of origin of the person making the application. However, we would also remind the government of Belgium that article 9 bis of the law of 15 December 1980 – the law on access to the national territory, residence, establishment and departure of foreign nationals – provides for an exemption from this procedural rule. This means that, in certain circumstances, it is possible to introduce an application from within Belgium when the applicant is already on the
national territory, including in the case of those who are in transit through the country, and of those who have entered it illegally. If it is impossible or extremely difficult for a person who is already in Belgium to return to their country of origin, they may apply from Belgium on the grounds of exceptional circumstances. The situation of the Shawri family clearly constitutes such an exception. That is why we demand that the Prime Minister immediately grant the Shawri family permanent residence in Belgium on humanitarian grounds. « Only their immediate regularisation, without waiting for the outcome of any legal or administrative procedure, will allow the parents both to participate in the inquiry (…) and to mourn their daughter with dignity » (Press release of the Ciré, 23/05/2018). By granting them the right to permanent residence, such a decision would also make it possible for the Shawri family to see that justice is done to Mawda, in the form of an
independent parliamentary inquiry.

____________________________________Signer_______________________________

عريضة من أجل منح أوراق الإقامة البلجيكية لعائلة مودة حيث قتلت على يد الشرطة المحلية وسيوارى جثمانها الثرى يوم الأربعاء.
الخميس ١٧ ماي ٢٠١٨ مودة الشاوري البنت الصغيرة المزدادة بألمانيا من أبوين هربا الحروب من كردستان العراق للإلتحاق ببريطانيا، تقتل البنت على يد الشرطة البلجيكية بعد تلقيها رصاصة في الرأس إثر إطلاق عشوائي للنار من طرف قوات الشرطة على الحافلة التي كانت تقل مجموعة من المهاجرين قرب مدينة مونص.

هذه الجريمة الشنعاء هي من مخلفات سياسية القمع والتعسف التي تنتهجها الحكومة البلجيكية ضد المهاجرين « الغير الشرعيين » مما يدفع بهؤلاء إلى المخاطرة بحياتهم للإفلات من قبضة رجال الأمن وبالتالي المرور نحو الضفة الأخرى من الامانش.
في هذا الخضم توصلت العائلة أمر بالرحيل عن البلد مما يحتم عليهم الخروج بعد دفن إبنتهم!

هذا معً العلم ان هناك حلان أحلاهما مر، إما الاستمرار في محاولة المرور لبريطانيا وفِي نفس الوقت دفع ملف للجوء السياسي في بلجيكا أو قبل الترحيل الطوعي نحو العراق .

بالنسبة لعائلة الشاوري فهي تريد البقاء بجانب جثمان ابنتهم واستمرار التحقيق في ملابسات الجريمة .

الحق في الإقامة للعائلة.

في واقع الامر عائلة الشاوري لا تستطيع الذهاب والتخلي عن ابنتهم في مقبرة بلجيكية وفِي نفس الوقت من الصعب الحصول على الإقامة إلا إذا تفعلت مادة ٩ مكرر من القانون ١٥ لدجنبر ١٩٨٠ الذي يمنح إمكانية طلب الإقامة في ظروف استثنائية مثل ما وقع لعائلة مودة.

ولهذا نطالب وبشدة الوزير الاول تفعيل القانون ومنح الإقامة الشرعية لعائلة الشاوري لأسباب إنسانية دون المرور بإجراءات قانونية وإدارية لكي يتسنى لهم البقاء بجانب مودة لاستكمال العزاء وتتبع التحقيق البرلماني المحايد لتسليط الضوء على القضية وإعطاء كل الحقوق للعائلة.

Signer

Spread the love

Laisser un commentaire